Siblega camionette collaborateurs serviceSiblega camionette collaborateurs service
Terug naar thema

Geen compromissen als het gaat om de veiligheid van personen

02

Geen compromissen als het gaat om de veiligheid van personen

Jaarverslag 2021

Voor de directie van Sibelga is en blijft de veiligheid een absolute prioriteit. Wat de ongevallen betreft die verband houden met elektriciteit en gas in het bijzonder, zijn we voortdurend waakzaam.

Elk ongeval is er één te veel

Dat is de visie van Sibelga op het vlak van arbeidsongevallen. Hoewel het aantal ongevallen voor het 4de jaar op rij daalt (11 ongevallen in 2021 tegenover 12 in 2020) en de frequentiegraad onder de vastgestelde limiet ligt (6,90 in 2021 met een limiet vastgesteld op 7,50), is er toch geen sprake van dat Sibelga haar waakzaamheid laat verslappen.

Temeer omdat er zich in 2021 een zgn. ‘fluïdum’-ongeval heeft voorgedaan. Dat is een ongeval dat aan gas of elektriciteit toe te schrijven is. “Door een fout bij een schakeling, werd één van onze collega’s blootgesteld aan een elektrische boog die afkomstig was van een hoogspanningskabel. Gelukkig liep hij geen ernstig letsel op. Toch herinnert dit incident er ons aan dat wij met gevaarlijke materie werken en dat een seconde van onoplettendheid of het niet volgen van onze werkmethodes fataal kan aflopen”, licht Dirk Vankerckhoven, Health, Safety & Environment Manager bij Sibelga toe.