Jaarverslag 2021

Thema’s 2021

Veiligheid, onze absolute prioriteit

Veiligheid, onze absolute prioriteit

Read more

Uitmuntendheid als het op veiligheid aankomt. Voor Sibelga is dat een must. Het gaat daarbij niet enkel om de integriteit van personen, maar ook om betrouwbaarheid en veerkracht om in te spelen op crisissituaties en de uitdagingen van vandaag en morgen. Zo schikt Sibelga zich naar de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN betreffende waardig werk (nr. 8) en de betrouwbaarheid en stabiliteit van de infrastructuur (nr. 9).

Ten dienste van de Brusselaars en de gemeenschap

Ten dienste van de Brusselaars en de gemeenschap

Read more

Sibelga staat ten dienste van alle Brusselse klanten en de gemeenschap. Zij zet zich mee in voor de ontwikkelingen in de stad en de verbetering van de levenskwaliteit van iedereen. Ze draagt zo bij tot het verwezenlijken van doelstelling nr. 11 voor duurzame ontwikkeling van de VN. Die beoogt het bouwen van duurzame steden en gemeenschappen.

Hand in hand om de toekomst voor te bereiden

Hand in hand om de toekomst voor te bereiden

Read more

Sibelga is een innoverende en geëngageerde onderneming. Zij faciliteert de energietransitie in Brussel. Zij mobiliseert alle actoren die zich voor die transitie inzetten, deelt haar kennis met hen en werkt met hen samen. Haar acties passen binnen twee doelstellingen voor de duurzame ontwikkeling van de VN: nr. 17 die partnerships valoriseert en nr. 7 die de ontwikkeling van propere energie tegen een redelijke prijs centraal stelt.

Een koolstofarme toekomst

Een koolstofarme toekomst

Read more

Sibelga ondersteunt de energietransitie in Brussel, zet zich in voor de biodiversiteit en vermindert haar eigen koolstofvoetafdruk. Die acties stroken met de duurzame ontwikkelingsdoeleinden op het gebied van verantwoord verbruik en productie (nr. 12) en de maatregelen in de strijd tegen de klimaatverandering (nr. 13).

Innovatie ten dienste van de transitie

Innovatie ten dienste van de transitie

Read more

Dankzij een structuur die afgestemd is op innovatie, bevordert Sibelga het verkennen van de mogelijkheden die de nieuwe technologieën bieden, het delen van data en de ontwikkeling van nieuwe oplossingen. De onderneming handelt op die manier naar de geest van de duurzame ontwikkelingsdoelstelling nr. 9 van de VN rond industrie, innovatie en infrastructuur.

Een werkgever die stimuleert

Een werkgever die stimuleert

Read more

Sibelga creëert een verbindende en stimulerende omgeving die haar medewerkers ertoe aanzet allemaal samen te handelen, en er wordt daarbij voorrang gegeven aan diversiteit. Dat engagement weerklinkt ook in de doelstelling op het vlak van duurzame ontwikkeling nr. 8. Die doelstelling zet in op waardig werk en economische groei.