Sibelga illustration
Jaarverslag 2021

Edito

Meer dan ooit ten dienste van de Brusselse klanten

Ook 2021 was voor Sibelga een jaar vol met uitdagingen. Energietransitie, de gezondheidscrisis die aansleepte, nieuwe directie, denkoefeningen rond de toekomt van de energiemarkt, nieuwe projecten … Sibelga en haar teams stonden er én zijn erin geslaagd om al die uitdagingen, klein of groot, gepland of niet, om te buigen tot opportuniteiten. 

Als we de acties van Sibelga en haar partners in 2021 onder de loep nemen, dan komen we tot drie vaststellingen. In de eerste plaats is de decarbonisatie van Brussel op dreef. Sibelga begeleidt o.a. de openbare besturen bij projecten voor het vergroenen van hun vloot en ze ondersteunt de gewestelijke ambitie door de uitrol van 11 000 laadpalen tegen 2035 te ondersteunen. Ze omkadert ook de renovatie van de openbare gebouwen opdat Brussel zijn doelstelling kan verwezenlijken: tegen 2050 zo goed als koolstofneutraal zijn.  

Ten tweede gaan de digitalisering en de integratie van slimme technologieën voor het beheer van het net door. Het gaat om een essentiële hefboom om in te spelen op de behoeften aan (groene) energie van alle Brusselse klanten op een markt die steeds flexibeler en gedecentraliseerder wordt en waar de verbruiker een almaar actievere rol zal spelen, met name via energiegemeenschappen.  

Tot slot blijft de strijd tegen energiearmoede een belangrijke uitdaging in Brussel. Voor Sibelga als sociaal leverancier is er een belangrijke rol weggelegd om ervoor te zorgen dat iedereen toegang krijgt tot energie. Zij verbindt er zich toe om mensen in een kwetsbare situatie te helpen via concrete acties. 

Alvorens toe te lichten hoe Sibelga die punten concreet heeft aangepakt in 2021, willen wij Raphaël Lefere bedanken. Hij heeft de functie van Algemeen directeur ad interim met glans waargenomen. Hij wist het schip tussen de kliffen te loodsen in een periode waarop de gezondheidssituatie haar stempel heeft gedrukt. Wij wensen ook alle Sibelga-medewerkers te feliciteren. Iedereen heeft op zijn niveau bijgedragen tot alle verwezenlijkingen die dat nieuwe jaarverslag uit de doeken doet.  

We sluiten graag af met een quote: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder”.  Sibelga werkt nauw samen met de andere spelers op de energiemarkt, de regulator, de openbaren besturen, de kabinetten en de academische wereld. Dankzij die synergieën zullen wij de komende maanden en jaren concreet vorm kunnen geven aan een inclusieve energietransitie in Brussel.