Sibelga wagenpark elektriciteitSibelga voiture éléctricité flotte
Terug naar thema

Een tweede jaar in het teken COVID-19

01

Een tweede jaar in het teken COVID-19

Jaarverslag 2021

Geconfronteerd met de constant evoluerende gezondheidscrisis, bleef Sibelga waakzaam. Ze nam maatregelen om haar opdracht te blijven vervullen en ieders veiligheid te waarborgen.

COVID-19: constante waakzaamheid

Ook in 2021 had COVID-19 ons in haar greep. Het jaar stond dan ook opnieuw in het teken van het beheer van de gezondheidscrisis. Waar lag voor Sibelga de prioriteit? De veiligheid van de klanten, maar ook die van haar teams, waarborgen.

“We bleven oog hebben voor al onze medewerkers en in het bijzonder voor de kritieke diensten van Sibelga. Dat zijn het bedrijfsvoeringscentrum, dat continu toezicht houdt op de werking van onze netten voor de gas- en elektriciteitsdistributie en voor de openbare verlichting, de technici van de wachtdienst die dringende interventies uitvoeren voor gas en elektriciteit en de dienst Logistiek”, aldus Dirk Vankerckhoven, Health, Safety & Environment Manager bij Sibelga.

Om de tracing binnen de onderneming vlotter te laten verlopen, werd er op het intranet van Sibelga een formulier ter beschikking gesteld om gevallen van COVID-19 te melden. De personeelsleden kunnen ook melding maken van een covidgeval bij een onderaannemer en technici hebben de mogelijkheid om een afspraak te maken voor een PCR-test bij een centrum waarmee Sibelga een overeenkomst afsloot.

Flexibiliteit was in 2021 het ordewoord in de aanpak van de voortdurend evoluerende gezondheidssituatie. “Binnen de onderneming werd er een specifiek team opgericht dat doorheen het jaar aangepaste beslissingen kon nemen en de aanbevelingen van de autoriteiten op de voet kon volgen”, preciseert Dirk Vankerckhoven.