Sibelga cafétéria personne discussion détenteSibelga cafétéria personne discussion détente
Terug naar thema

Meer integriteit en diversiteit

01

Meer integriteit en diversiteit

Jaarverslag 2021

Sibelga waakt erover dat de vertrouwensrelatie binnen de onderneming en ten opzichte van haar partners gevrijwaard blijft.

Sibelga neemt een ethisch charter aan

In 2021 formaliseerde Sibelga een ethisch charter voor haar personeel. Dat deed ze in het kader van haar beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en haar engagement voor het welzijn van haar medewerkers.

Dit document is bedoeld om een expliciet referentiekader te scheppen waarbij alle Sibelga-personeelsleden zich ertoe engageren het kader na te leven. Het ethisch charter brengt met name de grote principes in herinnering opdat Sibelga een gastvrije werkomgeving blijft voor iedereen: respect, integriteit, geen discriminatie … Een duidelijke procedure om ‘niet-ethisch” gedrag te melden en rapporteren versterkt de bestaande mechanismes voor interne controle.

“De principes van het ethisch charter gelden al lang bij Sibelga. Ze zijn gewoon een kwestie van gezond verstand. Door ze te formaliseren op papier, kunnen we het belang benadrukken dat Sibelga eraan hecht en hebben we een duidelijk kompas in handen voor de beoordeling als bepaald gedrag een probleem vormt”, licht Inne Mertens, CEO van Sibelga, toe tijdens een interne presentatie van het charter.

Ook tegenover de buitenwereld is dat ethisch charter van belang. Sibelga is een onderneming met een aandeelhouderschap dat 100% publiek is. Sibelga heeft een monopoliepositie wat haar activiteiten betreft en ze heeft een centrale rol op de energiemarkt. Om al die redenen verwachten haar klanten en betrokken partijen terecht neutraliteit, onafhankelijkheid en professionalisme van elke Sibelga-medewerker.

Een topwerkgever

Begin 2021 werd Sibelga voor het 11de jaar op rij uitgeroepen tot Top Employer. Bij het opstellen van dit document, sleepten we het label voor de 12de keer in de wacht. We haalden een score van 76,37% op basis van de acties die we ondernamen in 2021.

“Dat label wordt uitgereikt door een onafhankelijke instelling op basis van een vragenlijst die we elk jaar invullen. De verschillende aspecten van ons HR-beleid worden geëvalueerd”, legt Mieke Neyrinck, HR manager Talent Acquisition and Development, uit.

Voor haar prestaties van het jaar 2021 haalde Sibelga identiek dezelfde score als het vorige jaar. “Er is nog ruimte voor verbetering, met name op het vlak van diversiteit en inclusie, engagement en career management”, stelt Mieke Neyrinck vast.