Terug naar thema

Het welzijn van iedereen bevorderen

02

Het welzijn van iedereen bevorderen

Jaarverslag 2021

Sibelga wil graag het welzijn van haar teams bevorderen. Dat doet ze aan de hand van de inrichting van haar site, originele campagnes en een aanpassing van haar manier van werken.

Een gastvrijere werkruimte

In 2021 kreeg de lunchruimte van Sibelga een nieuwe look en een nieuwe bestemming. Het is nu meer dan zomaar een lokaal om te lunchen tijdens de middagpauze. Het is een plek geworden waar de medewerkers kunnen vergaderen, voor enkele uren een ander werkkader kunnen opzoeken of even op adem kunnen komen.

Deze ruimte van 1016 m2 kreeg de naam ‘The Forest’ en werd onderverdeeld in verschillende zones. Elk van die zones werd anders aangekleed. Door gebruik te maken van natuurlijke materialen, zoals gerecycleerd hout, kreeg de ruimte een warmere uitstraling. Er is ook een bar, barista genaamd, waar de werknemers zichzelf een pauze kunnen gunnen met een koffie, smoothie of snack. 

“Deze ruimte is volledig op het zuiden georiënteerd maar werd uiteindelijk slechts 2 uur per dag gebruikt. Dat wilden we herdenken zodat de personeelsleden ervan kunnen genieten van 7.30 uur tot 17.30 uur”, vertelt Sébastien Delbary, Verantwoordelijke Logistiek.

De Sibelga-technici in de bloemetjes

Sibelga bedacht een originele campagne om haar technici in de bloemetjes te zetten: de week van de technicus. Tijdens die week, van 31 mei tot 4 juni 2021, vonden tal van concrete initiatieven ter ere van onze technici plaats: een ‘onlinebedankingswall’ waar iedereen een gepersonaliseerd berichtje kon plaatsen (we telden meer dan 200 dankbetuigingen), een ronde per bakfiets deed de werven aan om er snoep uit te delen (er werd 228 km afgelegd), via de lokale pers en ook intern via het intranet van de onderneming werden interviews met technici gedeeld …

Voor Sibelga was deze campagne ook de gelegenheid bij uitstek om de waarde van de technische metiers te benadrukken ten opzichte van het grote publiek en (toekomstige) technici warm te maken om zich kandidaat te stellen om de Sibelga-teams te komen versterken.

Welzijn: een prioriteit voor Sibelga

Sibelga organiseerde in december 2020 een enquête om te polsen naar het welzijn van haar medewerkers en om na te gaan op welke vlakken er ontevredenheid leeft, met de bedoeling daar iets aan te doen.

46% van de personeelsleden nam deel aan die enquête. De risico’s die uit de enquête bleken: perfectionisme, de vereisten die met het gebruik van technologieën te maken hebben, omgaan met moeilijke momenten in de privésfeer  (ziekte, overlijden van een naaste …) of gezonde voeding.

We gingen met die resultaten aan de slag en er werden verschillende gerichte acties ondernomen. Ook in de komende maanden zullen er nog volgen. Om welke acties gaat het? Opleiding van managers over het absenteïsmebeheer, terbeschikkingstelling van ergonomische bureaustoelen om van thuis uit te werken, yoga- en meditatiesessies voor het personeel … Die acties zijn ook opgenomen in het Algemeen preventieplan 2022-2026 dat in de loop van 2021 werd voorbereid.

Telewerk, een blijver

Zoals in elke onderneming, waren het ook bij Sibelga de maatregelen in het kader van de covidcrisis die in 2021 het ritme aangaven. Alle personeelsleden van wie de functie dat toeliet, moesten tijdens de lockdownperiodes telewerken.

Vanuit die ervaring en met de vaststelling in het achterhoofd dat telewerk geen weerslag had op de productiviteit van haar teams, herzag Sibelga in juli 2021 haar beleid wat de telewerkgovernance betreft. Medewerkers die dat willen en van wie de functie dat toelaat, kunnen voortaan tot 2 volledige dagen per week telewerken als hun hiërarchische verantwoordelijke daarmee instemt.

De managers en hun teams kregen ook een werkdocument ter beschikking als hulpmiddel om duidelijke spelregels op te stellen voor het werken vanop afstand.