Siblega place poelarts extérieur soleilplaats poelarts
Terug naar thema

Een net dat mee-evolueert met de stad

01

Een net dat mee-evolueert met de stad

Als facilitator en partner van de ontwikkeling van Brussel draagt Sibelga bij aan de verbetering van de levenskwaliteit in de hoofdstad.

Een openbaarverlichtingsnet dat steeds meer ten dienste van de gemeenschap staat

Verlichtingstoestellen die op afstand controleerbaar zijn, dimming, led … In 2021 is Sibelga met de modernisering van het openbareverlichtingsnet in Brussel doorgegaan. Het geleidelijk integreren van die nieuwe technologieën biedt concrete voordelen: voor het beheer van het net én voor alle gebruikers en Brusselse burgers.

“Dankzij dimming kunnen we de intensiteit van de verlichtingstoestellen met 30% tot 50% verlagen, en dat voor elk verlichtingstoestel apart. Op die manier kunnen we de verlichting op een selectieve manier verminderen, bijvoorbeeld wanneer het licht schijnt op een woning. Bovendien levert dimming energiebesparingen op”, legt Serge Lamborelle, verantwoordelijke van de dienst Openbare verlichting bij Sibelga, uit.

En met de telegecontroleerde verlichtingstoestellen kunnen we storingen beter opsporen en beheren. Eind 2021 telden we 7.200 lichtpunten die uitgerust waren met een telecontrolesysteem. “We zitten nu aan een representatief aantal zodat we er de voordelen van kunnen meten” zegt Serge Lamborelle.

Tot slot, aan het einde van het jaar 2021, telde het gemeentelijk net in Brussel zo’n 6.700 led-verlichtingstoestellen. Goed voor 7,6% van het net. “Met de led-technologie kunnen we ook energie besparen. Je moet zo’n 20% rekenen tegenover spaarlampen (die we voor de meeste installaties gebruiken) en tot 40% tegenover de oude, meer energieverslindende installaties. De nieuwe verlichtingstoestellen die we vandaag installeren, zijn uitgerust met leds” verduidelijkt Serge Lamborelle. De uitrol ervan zou de komende jaren in een stroomversnelling kunnen komen.

Brussel hoofdzakelijk bevoorraad met rijk gas

De omschakeling naar rijk gas in Brussel wordt voortgezet. Ter herinnering: het Brusselse net was tot voor kort bevoorraad met arm aardgas uit Nederland. Het net moet zich nu aanpassen aan een gas met een hogere calorische waarde afkomstig van andere landen. Nederland heeft namelijk aangekondigd dat ze de export van haar aardgas tegen 2030 stopzette.

Tijdens een eerste fase in 2020 stapten 51.000 klanten over op rijk gas. In 2021 waren dat maar liefst 273.000 klanten. “Een heuse uitdaging vermits het om meer dan de helft van Brussel ging!”, licht Alan Lespineux, projectleider Omzetting LH bij Sibelga, toe. Net zoals in 2020 verliep alles vlot en stelden we geen problemen vast.

Jette, Ganshoren, Laken, Neder-over-Heembeek, Haren, Schaarbeek, Sint-Joost, Evere, Anderlecht, Sint-Gillis en Brussel-Stad staan nu ook op de lijst van de gemeenten die aangesloten zijn op het rijk gas. In 2022 moeten nog 187.000 klanten overschakelen naar rijk gas. Nadien zal Brussel volledig bevoorraad zijn met rijk aardgas.

Werven ten dienste van de ontwikkelingen in de hoofdstad

Elk jaar voert Sibelga honderden werven uit in de 19 Brusselse gemeenten. Die hebben verschillende doelen. Sommige zijn nodig om de geplande vernieuwing van de installaties te kunnen uitvoeren. Andere spelen in op vragen die samenhangen met de stedenbouwkundige ontwikkeling van Brussel en de verbetering van de levenskwaliteit van zijn inwoners.

Zo werd er tijdens de zomer in 2021 een middendrukgasleiding aan de Kruidtuinlaan verplaatst over 120 meter. Het gewest vroeg ons die werken uit te voeren om bomen te kunnen planten in het kader van een project voor het aanleggen van fietspaden. “Zulke werven ten dienste van ontwikkelingsprojecten zijn niet uniek” vertelt Ronny Van Lint, ploegbaas van de werf. “Aan dat project was een specifieke deadline verbonden: de werf moest rond zijn op 21 juli, de nationale feestdag.”

De Biestebroeckkaai in Anderlecht is een wijk waar een volledige vernieuwing aan de gang is. De overheden streven er namelijk naar de omgeving nieuw leven in te blazen. Eind augustus heeft Sibelga o.a. het gas- en elektriciteitsnet uitgebreid om de nieuwe brouwerij van het Brussels Beer Project te bevoorraden. “We hebben ervan geprofiteerd om nu al kokers te plaatsen voor de openbare verlichting om in te spelen op de toekomstige ontwikkelingen”, preciseert Alexandre Mievis, ploegbaas.

We grijpen trouwens meerdere werven voor het vervangen van elektriciteitskabels aan om stukken van het net over te schakelen naar 400 volt i.p.v. 230 volt, de spanning die het grootste deel van het net beslaat. “Met 400 volt verkrijgen we een hogere vermogenstransmissie  in eenzelfde kabeldoorsnede. Dat zal onder meer interessant zijn voor het uitrollen van laadpalen voor elektrische voertuigen”, legt Thomas Sterling uit. Als projectbeheerder heeft hij verschillende werven voor het vernieuwen van het net in Jette opgevolgd. Het belangrijkste werk hebben we gedaan in de Odon Warlandlaan in Jette. Sibelga heeft daar zo’n 1.700 meter elektriciteitskabels geplaatst en 93 elektriciteitsaftakkingen gerealiseerd.