sibelga architecture green city vitragesibelga architecture green city vitrage
Terug naar thema

De toekomst van de warmtevoorziening in Brussel

03

De toekomst van de warmtevoorziening in Brussel

Jaarverslag 2021

Sibelga denkt vooruit op de transitie naar niet-fossiele energiebronnen om verder aan de behoeften van de Brusselse klanten te voldoen. 

Welke toekomst voor warmtevoorziening in Brussel?

Aardgas is een fossiele brandstof en het is dan ook waarschijnlijk dat het tegen 2050 in de huidige staat niet meer kan worden gebruikt in Brussel. Met dat perspectief voor ogen, denkt Sibelga vandaag al aan de toekomst van de warmtevoorziening in Brussel. Dat impliceert dat zij de vinger aan de pols houdt wat betreft markttendensen en relevante technologische en juridische ontwikkelingen om de meest beloftevolle technische oplossingen op te sporen.

Zo werd er in 2021 een eerste analyse uitgevoerd om na te gaan wat het potentieel is van de ontwikkeling van warmtepompen. “We vroegen ons af of we de komende jaren een fenomeen van elektrificering van de verwarming en de productie van sanitair warm water zouden zien ontstaan. En zo ja, of het net klaar was voor die ontwikkeling”, licht Charlotte Dubray, Innovation Officer, toe.

Die eerste analyse wijst uit dat het ontwikkelingspotentieel van warmtepompen groot is op papier, maar dat er op technisch en/of stedenbouwkundig vlak grote beperkingen zijn die met die technologie samenhangen (isolatie van de gebouwen, beschikbare ruimte voor de installatie ervan, esthetisch uitzicht en lawaai). Meer in het algemeen zijn warmtepompen vooral geschikt voor het verwarmen van energie-efficiënte gebouwen. Een heuse challenge dus voor het Brusselse vastgoedpark.

Waterstof zou, als koolstofvrije gasenergievector, eveneens een verwarmingsoplossing in 2050 kunnen zijn.  Voor verschillende dimensies moet er vooraf een grondig onderzoek gebeuren. Ze hebben met name te maken met de beschikbaarheid van groene waterstof tegen een betaalbare prijs in de stad, de aanpasbaarheid van het aardgasnet voor de distributie ervan en de impact op de gasinstallaties van de klanten. De eerste resultaten van de studie zijn in elk geval bemoedigend.

Een laboratorium om het potentieel van groene waterstof te testen

In 2020 kwam het project H2GridLab uit de startblokken. Opzet? Het potentieel van groene waterstof bestuderen. Dat gas wordt via elektrolyse onttrokken uit water met behulp van elektrische stroom die wordt geproduceerd door hernieuwbare energie. Groene waterstof zou met name het aardgas dat momenteel vervoerd wordt op het net voor een stuk kunnen vervangen.

In 2021 hebben Sibelga, Fluxys, de ULB, UMons en de VUB zich verenigd in een consortium. Het doel? Het onderzoek concreet vormgeven en subsidies aanvragen aan het Energietransitiefonds. “We zijn blij te kunnen samenwerken rond dat project met partners uit de academische wereld. Dankzij hun deelname kunnen we rekenen op hightechuitrustingen voor de testen: een motor met waterstofzuiger, een warmtenetwerk voor experimenten, een microturbine voor waterstof en een brandstofbatterij”, vertelt Bruno Deremince, Innovation Officer bij Sibelga.

Ondertussen heeft het ‘living lab’ reeds zijn intrek genomen in Vorst op een site van Sibelga. In dat innovatielaboratorium zullen we een hele reeks technologieën voor de productie, de opslag en het industrieel en residentieel gebruik rond waterstof kunnen uittesten. In november 2021 werd er op de site een moduleerbaar en transporteerbaar minigebouw geïnstalleerd: MØDÜLL. Het werd ontwikkeld door Construcity.brussels en de ULB. Dat kleine gebouw zou bijvoorbeeld kunnen worden uitgerust met een verwarmingsketel die 100% op waterstof draait en waarmee we die technologie zouden kunnen demonstreren.