Siblega bouche de métro escalierpersonne street art future is europeSiblega bouche de métro escalierpersonne street art future is europe
Terug naar thema

Met het Gewest en de Brusselse gemeenten

01

Met het Gewest en de Brusselse gemeenten

Jaarverslag 2021

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest legt aan de openbare besturen doelstellingen op rond duurzame ontwikkeling en de vermindering van de koolstofvoetafdruk. Om die doelstellingen concreet vorm te geven, kunnen zij rekenen op de steun van Sibelga.

Openbare laadpalen voor iedereen

Weet u nog: in 2020 kreeg Sibelga van de Brusselse regering een mandaat voor de organisatie van de implementatie van een laadpalennetwerk voor elektrische voertuigen in Brussel. Het is de bedoeling om Brussel uit te rusten met 11.000 laadpunten toegankelijk voor automobilisten tegen 2035, hetzij ongeveer 10.000 meer dan vandaag.

Het komt er niet alleen op aan om het eens te zijn over hoeveel laadpunten er moeten komen, maar ook waar. In 2021 stippelde Sibelga in partnerschap met de VUB en het Gewest een plan uit voor de uitrol van een eerste perceel van 246 laadpalen (d.w.z. 492 punten).

Het doel? Ervoor zorgen dat elke Brusselaar toegang krijgt tot een laadpunt binnen een straal van 250 meter rondom zijn woning. Alle betrokken gemeenten hebben zich kunnen uitspreken over dat plan. De definitieve versie hebben we in september 2021 gebruikt om de offerteoproep te lanceren voor het kiezen van de concessiehouder die dat eerste perceel laadpalen zou installeren.

“Het voorbereidende werk dat Sibelga deed in overleg met de gemeenten is van essentieel belang. De gewestelijke visie steunt namelijk op theoretische criteria die niet per se rekening houden met de lokale realiteit. Het was dus belangrijk dat de lokale autoriteiten ons voorstel konden challengen”, vertelt Nicolas Spilleboudt, verantwoordelijke van het project ChargyClick bij Sibelga.

Katalysator voor een koolstofvrij wagenpark in Brussel

Het Brussels Gewest heeft het vastgelegd: vanaf 2025 zullen de Brusselse openbare besturen nog enkel ‘emissievrije voertuigen’ kunnen aankopen of leasen. Voor hen is dan ook een voorbeeldfunctie weggelegd als we van Brussel tegen 2035 een koolstofneutrale stad willen maken. Het wegvervoer neemt er immers maar liefst 60% van de uitstoot van koolstofdioxide en 30% van de uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening. Met die doelstelling kunnen we de luchtkwaliteit significant verbeteren voor iedereen en de CO2-uitstoot in Brussel verlagen.

Om de openbare besturen te helpen om die doelstellingen te bereiken en hun vloot te vergroenen, heeft Sibelga de aankoopcentrale MobiClick opgezet. Via die aankoopcentrale kunnen de lokale (gemeenten, OCMW’s, intercommunales …) en de gewestelijke openbare besturen met name dienstvoertuigen aankopen die elektrisch rijden of op cng, en elektrische laadpalen.

Zo besparen de openbare besturen tijd (ze moeten geen overheidsopdrachten beheren), geld (we onderhandelen over prijzen voor groepsaankopen) en ze zijn er zeker van voertuigen te bestellen die voldoen aan de geldende normen. Bovendien waarborgt Sibelga hen een professionele opvolging van de opdracht.

In 2021 waren reeds 46 openbare besturen toegetreden. Elk jaar worden er 16 percelen elektrische en cng-voertuigen ter beschikking gesteld en bijgewerkt. Bovendien staan de 10 eerste laadpunten er al.

Een compleet programma voor de duurzame energetische renovatie voor de openbare besturen

Via het NRClick-programma ondersteunt Sibelga al een aantal jaar de openbare besturen voor doelgerichte werken voor de energetische renovatie: het renoveren van stookplaatsen of ventilatiesystemen, optimaliseren van het regelsysteem van verwarmingsinstallaties …

De ambitie is om met het RenoClick-programma nog een stap verder te gaan door de openbare gebouwen grondig en duurzaam te renoveren. Dat wil zeggen renovatiewerken aan de bouwschil van die gebouwen (dak- en gevelisolatie, vervanging van de raamkozijnen …) én aan de uitrusting ervan (verwarming, ventilatie, verlichting, opvangen van regenwater …).

“Wij beogen een systematischere aanpak. We willen de openbare besturen motiveren om in te zetten op werken die nog meer energiebesparingen en efficiëntie op de lange termijn opleveren”, zegt Thomas Raes, verantwoordelijke van het programma.

In 2021 konden we het programma lanceren en de werking en de modaliteiten ervan bepalen. We hebben bovendien de aankoopcentrale RenoClick kunnen opzetten zodat de begunstigde openbare besturen makkelijk en snel kunnen rekenen op competente partners die instaan voor studies, de uitvoering van de werken en, zo nodig, andere diensten. Toetreden tot die centrale kan sinds 17 januari 2022.

De eerste studies zouden begin 2023 van start kunnen gaan en de eerste werven halverwege 2024.

Het RenoClick-programma past in het grootschalige plan van de Brusselse regering: RENOLUTION. Dat plan voor hulp en ondersteuning bij de renovatie van openbare gebouwen moet er o.a. voor zorgen dat de openbare gebouwen vóór 2040 koolstofneutraal zijn. Die strategie draagt bij aan een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in Brussel, een verbetering van het levens- en werkcomfort en een verlaging van de energie-uitgaven.