Sibelga rouge cloître parc étangs éclairage nuitSibelga rouge cloître parc étangs éclairage nuit
Terug naar thema

De ecosystemen in de stad beschermen

02

De ecosystemen in de stad beschermen

Jaarverslag 2021

Sibelga voert meerdere testen uit om de impact te beperken van haar infrastructuur en haar gebouwen op de fauna en de flora in de stad.

‘Bat light district’ in Jette

Kunnen we de levensomstandigheden van de vleermuizen verbeteren in Brussel door de openbare verlichting aan te passen en tegelijkertijd aan de behoeften te voldoen van de gebruikers? Dat is dé vraag die ons bezighoudt in het kader van het project ‘Bat light district’ waaronder de gemeente Jette, Leefmilieu Brussel, Natagora en Engie Laborelec de schouders hebben gezet.

Te fel licht van de openbare verlichting kan namelijk gevolgen hebben voor de nachtfauna. Het zorgt ervoor dat de vleermuizen in het bijzonder, zichtbaar worden zodat ze gemakkelijk ten prooi vallen aan roofvogels. Nachtverlichting kort ook de periodes van duisternis in tijdens dewelke ze jagen.

De tellingen van Natagora tonen aan dat die beschermde zoogdieren op verschillende plaatsen in de gemeente Jette voorkomen. Daarom worden er sinds 2021 verschillende testen uitgevoerd om de gemeentelijke openbare verlichting aan te passen: bijstellen van de kleur van de verlichtingstoestellen, slimme verlichting waarvan de intensiteit zich in real time aanpast aan de aanwezigheid van de weggebruikers …

“Natagora zal nieuwe tellingen uitvoeren in de lente van 2022 nadat de vleermuizen uit hun winterslaap zijn ontwaakt”, legt Serge Lamborelle, verantwoordelijke Openbare verlichting, uit. “Op basis van die gegevens zullen we kunnen nagaan of die maatregelen doeltreffend zijn en of het vanuit ecologisch oogpunt zin heeft om die uit te rollen. We zullen ook andere parameters in rekening moeten nemen, zoals de veiligheid en het welzijn van de weggebruikers en de omwonenden, het energierendement of nog de kost om een optimale oplossing uit te werken”, gaat Serge Lamborelle verder.

Zowel het ecosysteem als de inwoners zelf hebben voordeel bij de bescherming van de vleermuizen: die dieren voeden zich namelijk met muggen en vervullen dus de rol van natuurlijke insecticide.

Groendaken op de gebouwen van Sibelga

Sibelga gaat ook na wat de voordelen zijn van groendaken in het kader van de renovatie van haar vastgoedpatrimonium. Zo werden de daken van twee flatgebouwen, respectievelijk gelegen in de Napelsstraat in Elsene en de Fuchsiastraat in Molenbeek; getransformeerd. Goed voor in totaal
310 m2 daken, 1500 planten en bloembollen en 22 m3 substraat!

De voordelen van groendaken zijn van velerlei aard: ze maken de stadsomgeving mooier, ze zijn een natuurlijke isolatie, ze verminderen de energiebehoeften van het gebouw en dragen bij aan het comfort van de bewoners. Voorts vormen zij een habitat of een schuilplaats voor de stadsfauna en stellen zij mee de biodiversiteit in de stad veilig. Tot slot verbeteren zij de luchtkwaliteit en houden zij regenwater tegen dat afkomstig is van afwateringssystemen die overlopen bij slechte weersomstandigheden. Die twee daken kunnen 2.000 liter water tegenhouden.